Avancerad coaching på individ- grupp 
och företagsledningsnivå.

 
             
 

Hem

Offentlig sektor

Näringsliv

 Läsvärt

Presentation

  Coaching & Mentoring akademin

 
       
     

Coaching Mentoring

 

Utbildning

Utvecklingsprogram

 

   
     
   

UTVECKLINGSPROGRAM

 
     
    Design och genomförande av kortare eller längre utvecklingsprogram på förvaltnings- grupp- eller individnivå. Dessa kan ha sin utgångspunkt i en akut situation och problematik, eller ett långsiktigt mål av något slag. Ofta blir våra insatser en integrerad strategi-, verksamhets- och ledar - medarbetarutveckling med en mångfald av olika pedagogiska angreppssätt..   
       
   

Business Coaching of Scandinavia
Sturegränd 4, 182 73 Stocksund
Telefon: 08-85 18 90, Telefax: 08-655 88 80 
mail@businesscoaching.se