Avancerad coaching på individ- grupp 
och företagsledningsnivå.

 
             
 

Hem

Offentlig sektor

Näringsliv

 Läsvärt

 Presentation

  Coaching & Mentoring akademin

 
       
     

Coaching Mentoring

 

Utbildning

Utvecklingsprogram

 

   
     
   

 
    LÄNGRE EXTERNA UTBILDNINGAR  1  - 2 år  
       
    Coach & Mentor utbildning  
       
    Utveckla ditt kunnande i Ledar och OrganisationsPsykologi  Läs mer  
       
   

KORTARE UTBILDNINGAR 1 – 3 DAGAR

 
       
    Vi åtager oss design och genomförande av utbildningar inom området
Organisation och Ledarskap.  

Vissa utbildningar finns på tre nivåer: bas, mellan och avancerad.
 
       
   

Organisationen som ett ekonomiskt system-
Ett verktyg som gör Dig familjär med såväl grundläggande ekonomiska begrepp, som de ekonomiska flödena i  en företag. Du får leva Dig in i det ekonomiska samspelet i en organisation via en simuleringsmodell

 
       
    Organisationen som ett psykologiskt system
Utifrån boken –Vem är Vi? Om företags och
organisationers livsprocesser och identitet
 
       
    Du och Din organisation
Roller, företagskultur och verksamhet.
 
       
    Att utveckla Ditt ledarskap och Dina medarbetare
I spänningsfältet mellan situationens krav och egna invanda beteende- och ommunikationsmönster.
- ledarprofiler, medarbetarprofiler, rollanalyser, psykologiska drivkrafter mm.
 
       
    Teamutveckling och roller- Om drifts- och förnyelseprocesser.  
       
    Samtal som ledningsinstrument-
Det professionella samtalet i utvecklingssamtal, målsamtal
och samtal om löpande verksamhet
 
       
    Förändringar
Att driva verksamhet i en föränderlig värld
 
       
       
   

Business Coaching of Scandinavia
Sturegränd 4, 182 73 Stocksund
Telefon: 08-85 18 90, Telefax: 08-655 88 80 
mail@businesscoaching.se