Avancerad coaching på individ- grupp 
och företagsledningsnivå.

 
             
 

Hem

Offentlig sektor

Näringsliv

 Läsvärt

 Presentation

  Coaching & Mentoring akademin

 
                       
     

Coaching Mentoring

 

Utbildning

 

Utvecklingsprogram

 

 

   
     
 

Avancerad professionell coaching & mentoring är i många fall ett överlägset sätt att utveckla ett framgångsrikt ledarskap och en framgångsrik verksamhet.

 
       
   

Avancerad professionell coaching & mentoring är en hjälp till självhjälp. Det innebär att Du och Dina medarbetare får nya tankemodeller och därmed verktyg som ökar förmågan att kunna styra arbetet i vardagen. Verksamheten har då större möjligheter att utvecklas så att ni når de resultat ni önskar.

 
       
   

 Vi arbetar med Avancerad professionell coaching & mentoring  inom tre områden:.

 
       
         
 

 

   

 

 
         
   

Vi vänder oss till Dig som arbetar inom:  

landstingsbedriven verksamhet

 
     
    - som exempelvis sjukhusdirektör eller primärvårdsdirektör/chef
  Där det gäller att som högste tjänsteman utveckla och leda en professionell hälso-
  och sjukvårdsverksamhet med sina villkor, i en politisk miljö under
  landstingsledning och nämnd. 
 
   

 

 
      - som verksamhetschef, klinikchef, chefs överläkare, vårdenhetschef, alternativt
  nivån under som 1:a linjens chef etc. Du befinner Dig mitt i organisationen och
  ska samordna kraven från politiker, sjukvårdsdirektör, övrig personal och         
  patienter/kunder så att Du kan bedriva en bra verksamhet och utveckla Dig och
  Dina medarbetare både som individer och som grupp. 
 
       
    kommunal verksamhet  
       
    - som exempelvis kommunchef, stadsdirektör, kommundelschef, stadsdelsdirektör
  Där det gäller att som högste tjänsteman utveckla och leda en rad mycket olika
  förvaltningar /verksamheter i en politisk miljö under kommunstyrelse och nämnder.
 
       
    - verksamhetschefer: äldreomsorgschef, socialchef, kanslichef, skolchef, rektor,
  enhetschef etc.  Du har ett uppdrag att tillgodose kommunens innevånare med så
  god service som möjligt, samtidigt som du måste ta hänsyn till medarbetarnas krav,
  kraven från din chef resp. politikernas önskemål.
 
       
    Vi vänder oss till Dig som står inför beslut om bolagisering av verksamheten. Eller Du är mitt uppe i genomförandet, där utmaningen är att få med sig medarbetare och chefer på olika nivåer i denna förändringsprocess..  
       
   

Erik Fritz eller Ylva Almqvist

 
       

 

 

Business Coaching of Scandinavia
Sturegränd 4, 182 73 Stocksund
Telefon: 08-85 18 90, Telefax: 08-655 88 80 
mail@businesscoaching.se