Avancerad coaching på individ- grupp 
och företagsledningsnivå.

 
             
 

Hem

Offentlig sektor

Näringsliv

 Läsvärt

 Presentation

  Coaching & Mentoring akademin

 
                       
     

Coaching Mentoring

 

Utbildning

 

Utvecklingsprogram

 

 

   
     
 

Avancerad professionell coaching & mentoring är i många fall ett överlägset sätt att utveckla ett framgångsrikt ledarskap och en framgångsrik verksamhet.

 
       
   

Avancerad professionell coaching & mentoring är en hjälp till självhjälp. Det innebär att Du och Dina medarbetare får nya tankemodeller och därmed verktyg som ökar förmågan att kunna styra arbetet i vardagen. Verksamheten har då större möjligheter att utvecklas så att ni når de resultat ni önskar.

 
       
   

 Vi arbetar med Avancerad professionell coaching & mentoring  inom tre områden:.

 
       
         
 

 

   

 

 
         
   

Vi vänder oss till chefer på olika nivåer, som måste eller vill utvecklas för att kunna hantera framtida utmaningar i sin roll som

 
     
   
1)      VD och kanske koncernchef
2)      Business Unit- eller Divisionschef
3)      Dotterbolagschef
4)      Funktionsansvarig chef, som Ekonomi-, HumanResource-, Forsknings-, eller Marknadsdirektör.
5)      Projektledare eller processägare.
 
   

I Business Coaching finns erfarenhet av en rad olika branscher och företagsmiljöer med olika livsvillkor och kultur. Alltifrån stora internationella koncerner med sina förutsättningar och sin kultur, till små inhemska tillväxtföretag med sin kultur och sin speciella problematik.Det finns också en mångårig erfarenhet av såväl internationella förhandlingar som managementutveckling i en rad länder och kulturområden.

 
       
     
       
   

Är Du intresserad av att öka Din och andras förmåga att skapa en framgångsrik verksamhet, kontakta………

Erik Fritz eller Ylva Almqvist

 
       

 

 

Business Coaching of Scandinavia
Sturegränd 4, 182 73 Stocksund
Telefon: 08-85 18 90, Telefax: 08-655 88 80 
mail@businesscoaching.se