Avancerad coaching på individ- grupp 
och företagsledningsnivå.

 
             
 

Hem

Offentlig sektor

Näringsliv

 Läsvärt

 Presentation

  Coaching & Mentoring akademin

 
 

 

           
     

Kommuner och landsting får nya uppdrag och nya strukturer. Företag går i konkurs och nya uppstår. Vi fusionerar och omorganiserar, men ändå blir det inte alltid som vi tänkta Vad styr? Vad formar vår värld? Är det helt utanför vår kontroll eller är vi en del i det som händer? Hur ska vi som medarbetare och chefer i företag och organisationer förstå och möta allt detta? Att möjliggöra livsdugliga företag och organisationer är av största intresse för såväl ledningar som ägare, anställda och övriga intressenter.

   
           
         
     

BOKEN AR ETT SPÄNNANDE MÖTE MELLAN TVÅ DISCIPLINER‑ den ekonomiska och den psykologiska. I detta möte växer en ny dimension fram som kan ge idéer om hur vi kan hantera vardagen i vår turbulenta värld.

Fokus är det flöde av livsprocesser som ger kraft och riktning för vårt agerande; processer som kan få företag eller organisationer att blomstra eller förtvina; processer som kan skapa samhörighet eller splittra och gör företag synliga eller osynliga. Dessa livsprocesser är en del av företagets eller organisationens identitet precis som det konkreta innehållet ‑ produkter, balansräkning, formella befogenheter etc. Frågan är om vi har råd att bortse från dessa krafter i tider av ekonomisk knapphet.

 

   
 

Recensionscitat/lektörsomdömen

 
     

 

Business Coaching of Scandinavia
Sturegränd 4, 182 73 Stocksund
Telefon: 08-85 18 90, Telefax: 08-655 88 80 
mail@businesscoaching.se